Služby nájomcom

  • Centrálna informačná a recepčná služba
  • Časovo neobmedzený prístup do budovy 24/7
  • Dostatok parkovacích státí v podzemných garážach i na vonkajších parkoviskách
  • Služba ochrany kamerovým systémom
  • Poštové služby – denné doručovanie pošty do objektu
  • Umiestnenie jednotnej reklamnej tabule pri vchode a v informačnom systéme objektu
  • Bezplatná Wifi zóna – v priestoroch vstupnej haly a v kaviarni BCK
  • Údržba a revízie spoločných priestorov
  • Upratovanie spoločných priestorov