Etapa I – Prízemie (1. NP)

Zoznam priestorov

Priestor Veža Budova / Podlažie Výmera Obsadenosť
Office/retail Veža A Etapa I, Prízemie (1.NP) 18,85 m2 Voľný
Office/retail Veža A Etapa I, Prízemie (1.NP) 303 m2 Voľný
Office/retail Veža B Etapa I, Prízemie (1.NP) 13,5 m2 Voľný
Office/retail Veža B Etapa I, Prízemie (1.NP) 162 m2 Voľný