Etappe I – 7. Stockwerk (8. OG)

LISTE DER RÄUME

Gebäudeplan Platz Turm Gebäude / Stockwerk Bereich Belegung
Büroflächen zu vermieten Turm A Etappe I. - 7. Stockwerk (8 OG) 79,56 m2 Verfügbar